Tagungskalender

20.07. - 23.07.2022
Paris, France
05.10. - 06.10.2022
DGKK - Arbeitskreistreffen AK Massive Halbleiter
Freiberg, Germany
15.03. - 17.03.2023
DKT 2023
Augsburg, Germany